PARKERINGSKAOS I NYA BOSTADSOMRÅDEN —

I samband med senaste kommunfullmäktigemötet där den nya detaljplanen vid Snurrom för Friskvårdsanläggningen och den nya simhallen beslutades, lyfte jag även frågan om parkeringssituationen i området och vilken påverkan det kunde få på parkeringarna vid simhallen. Jag har forskat vidare och fått ut avtal med fastighetsbolag som bygger vid Snurrom och jag kan konstatera stora […]

via PARKERINGSKAOS I NYA BOSTADSOMRÅDEN —

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s