Varför är det ingen som reflekterar över att tiotusentals fler asylsökande kommer till Sverige jämfört med övriga nordiska länder? — Jenny Piper

I sin senaste prognos bedömer Migrationsverket att omkring 23.000 personer kommer att söka asyl i Sverige under 2020 – den tidigare prognosen låg på 21.000. Jämfört med hur många som sökte asyl i Sverige under 2019 så innebär prognosen en ökning med omkring 1.000 personer – förra året sökte 21.958 personer asyl. Det mest fascinerande […]

via Varför är det ingen som reflekterar över att tiotusentals fler asylsökande kommer till Sverige jämfört med övriga nordiska länder? — Jenny Piper

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s