BROTTSLIGHET JANUARI —

Det är många som är tveksamma till hur Rättsväsendet och BRÅ presenterar brottsstatistik. Experter påtalar ofta att antalet brott minskat under senare åren och att det inte dödas lika många personer idag som det gjorde på t.ex. 70-talet. Att föra någon egen statistik på detta är omöjligt då det ofta råder sekretess under förundersökningar och […]

via BROTTSLIGHET JANUARI —

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s