Att en person kan ha flera personnummer och flera samordningsnummer är ett demokratiproblem, ett problem för hela landets förvaltning och är djupt orättvist. — Bakom kulisserna

Originally posted on SveaNews: Den fråga som borde vara på alla politiska partiers bord, om de vill värna om den representativa demokratins legitimitet, är att om samma fysiska person innehar flera personnummer så ser jag inte varför denna fysiska person inte skulle kunna rösta flera gånger. Detta är ett demokratiproblem. Hela vår representativa demokratis grund…

via Att en person kan ha flera personnummer och flera samordningsnummer är ett demokratiproblem, ett problem för hela landets förvaltning och är djupt orättvist. — Bakom kulisserna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s