Farligt vatten! — anthropocene

Jag har i boken Den Metabola Pandemin behandlat de stora riskerna med fluorhaltigt dricksvatten. I boken anger jag källorna till följande konstateranden och reflexioner rörande fluor i dricksvattnet. Allt fler tecken som tyder på att fluorid i dricksvatten påverkar människors och speciellt barns hälsa negativt, vilket har rapporterats under senare år. Enligt en studie har […]

via Farligt vatten! — anthropocene

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s