Robert David Steele: CIA använder 1000 av USA:s utomeuropeiska baser för att underlätta smugglingen av droger, kontanter, guld, vapen och små barn för eliten — Bakom kulisserna

Den här artikeln är mycket viktig, för den återspeglar något av vad som komma ska inom den amerikanska politiken och situationen i landet. Den är viktig för att den får säkert även återverkningar i övriga världen och även i Sverige som är ett “lydland” till USA. Även om den är skriven år 2017 tror jag […]

via Robert David Steele: CIA använder 1000 av USA:s utomeuropeiska baser för att underlätta smugglingen av droger, kontanter, guld, vapen och små barn för eliten — Bakom kulisserna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s