Befolkningen uppmanas att maka på sig till förmån för mångkulturen — Pinglans Tankar – den ej politiskt korrekta bloggen

I Sverige har mångkulturalismen blivit ett myndigheternas projekt mot befolkningen. Ingen efterfrågar den ”kompetens och livserfarenhet” som majoritetssvensken har. Istället har det blivit en officiell ”sanning” att det inte finns någon svensk kultur. Istället för att försöka förstå den svenska kulturen och utnyttja den för att skapa integration, försöker man bekämpa den. Det är sorgligt. […]

via Befolkningen uppmanas att maka på sig till förmån för mångkulturen — Pinglans Tankar – den ej politiskt korrekta bloggen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s