Vi måste göra mer för klimatet trots osäkerhetsfaktorn

Jenny Piper

Ännu en rapport där enbart klimatforskare från ja-sidan får yttra sig.

Självklart måste vi fokusera mer på hur den svenska klimatpolitiken påverkar utsläppen i resten av världen – Bror Duktig kan alltid göra mer medan övriga världen står kvar på samma ställe som tidigare.

En snabb övergång till elbilar för alla svenskar är väl jättebra – jag tror gemene man kommer att ha råd! Att tillverkningen av batterier till elbilar orsakar en del utsläpp och att det växande antalet begagnade elbatterier som ska återvinnas måste hanteras på något sätt är irrelevant i sammanhanget.

Dessutom ska vi absolut inte använda kärnkraft – detta förhatliga ord som högersidan driver på. Nej det är inte ekonomiskt rimligt att satsa på det, då är vattenkraft bättre enligt rapportförfattarna.

Johan Hassler uttrycker att det finns en osäkerhet i de scenarior som FN:s klimatpanel tagit fram – det kan vara mycket bråttom eller finnas gott om…

View original post 34 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s