Forskare: Nu kommer de nya moralskatterna

De politiker som själva saknar moral borde vara de sista att tvinga på sin egen befolkning moral/skam-skatter!!!

Bakom kulisserna

Foto: TT

Flygskatt och plastpåseskatt är bara början. Under de närmaste åren bör vi räkna med nya punktskatter. Det menar forskare som fPlus har talat med. Enligt dem lär de nya “moralskatterna” beröra tre områden.

Punktskatter – konsumtionsskatter som tas ut på särskilda varor och tjänster – står i snitt för 130 miljarder kronor av statens årliga inkomster. Det mesta, 70 miljarder, kommer ifrån skatterna på energi och koldioxid. Sveriges andel statsintäkter från miljöskatter är lägre än i resten av EU – vilket delvis beror på höga skatter generellt – men intäkterna har ändå ökat i absoluta tal de senaste åren.

I och med Januariavtalet och den gröna skatteväxlingen har frågan om att införa fler miljöskatter åter aktualiserats. Samtidigt förespråkar en del olika typer av punktskatter relaterade till hälsa, som sockerskatt. Hans De Geer, senior advisor vid kommunikationskonsultbyrån Hallvarsson & Halvarsson, berättar att antalet…

View original post 1,045 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s