anthropocene

För ganska precis två år sedan publicerades en propagandaartikel för läkemedelsindustrins storsäljare – statiner som en nyhet i en rad av etablissemangets propagandamedia. Jag kommenterade den artikeln på RMH-bloggen då. Artikeln var baserad på en studie som påstods visa att högt kolesterol, i strid mot vad som tidigare visats i rader av andra studier bl.a. här och här, skulle vara en hälsorisk. Studien som presenterades av professor Lars Lind hade enligt uppgift finansierats av Hjärt-Lungfonden och Vetenskapsrådet. Idag dyker det åter upp en propagandaartikel för statiner utkavlad från TT med samma budskap från samma professor. Det rör sig om ren läkemedelspropaganda som hela MSM okritiskt ställer upp på. Det är tydligt att Big Pharma är djupt oroat över den snabbt växande medvetenheten om statinernas allvarliga skadeverkningar som hotar en av deras mest lukrativa kassakor.

Bakom det Lind påstår finns ett projekt kallat SCAPIS som i sin tur har starkt…

View original post 1,588 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s