Magnus Söderman: Ett Europa av fria nationer — Bakom kulisserna

Detta tal hölls innan valet till EU och ska ses som en “utbildning” i vad EU står för. Den 27 april 2019 arrangerades “Motståndets vindar i Europa” i Svenskarnas hus i Älgarås. Inledningstalare var Magnus Söderman som talade om sin vision om ett europeiskt samarbete på nationalistisk grund.

via Magnus Söderman: Ett Europa av fria nationer — Bakom kulisserna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s