Jag såg det inte komma…

I SOU 1993:89 “Massflykt till Sverige av asyl- och hjälpsökande – Delbetänkande av Hot- och riskutredningen (Fö 1992:03) varnade utredarna i sju scenarier för att massinvandring/massflykt  “utsätter samhället för en lång rad påfrestningar varav en del är  långsamt framväxande och långvariga skeenden som kan bestå av eller resultera i :  * stigande spänningar mellan olika grupper i samhället  eller allmänna sociala spänningar * förändringar i normer eller  grundläggande värderingar som strider  mot vårt rättssystem eller vårt sätt att se på problemen (med dagens språkbruk” utmaningar”!)  *ökande brottslighet, särskilt bland ungdomar * växande problem med missbruk av droger  * ökande utbredning av epidemiska eller andra allvarliga sjukdomar * långsiktiga försämringar i den inre och yttre  miljön.”

Utredarna konstaterade: Om de långsamt framväxande skeendena får ett ordentligt fäste kan det dröja länge innan motåtgärderna  verkar effektivt.

I synnerhet om man “inte sett detta komma“!

De ekonomiska konsekvenserna av de långsamt framväxande skeendena kan bli så stor att de påverkar den allmänna utvecklingen i samhället. Det blir gärna fallet om kraven på åtgärder är stora och fordrar mycket omfattade resurser. Flera av problemen kan leda till konflikter mellan olika grupper i samhället.  Särskilt allvarligt kan det bli om inflytelser utifrån eller något som inträffat i Sverige förändrar normer och grundläggande värderingar som strider mot vårt rättssystem eller vårt sätt att se på problemen.

De långsamt framväxande skeendena innebär i allmänhet genomgripande förändringar i samhället. De riskerar därmed att radikalt påverka  förutsättningarna för många människors liv och välfärd.”

´I dag har vi facit! Allt det utredarna förutsade har ju  inträffat. Dessvärre med råge!
Bakgrunden till utredningen : “Regeringen bemyndigade den 21 december 1992 – Direktiv 1993:4 – chefen för Försvarsdepartementet  (Anders Björck!) att tillkalla en kommitté med uppgift att utreda påfrestningar och risker i det fredstida samhället och vissa frågor inom totalförsvarets civila del. Anders Björk  förordnade  den 12 februari 1993 Erik Krönmark till  utredningens ordförande

Ett imponerande antal riksdagsledamöter , f d riksdagsledamöter, departementsråd, kansliråd, en överdirektör, en  byråchef och en överstelöjtnant

“Arbetet har skett  i samverkan med ett antal centrala statliga myndigheter, länsstyrelser , landsting, kommuner, företag och organisationer som skulle kunna beröras av händelseförloppen.”

 Jag har aldrig sett någon journalist hänvisa till delbetänkandet/utredningen. ! Än mindre någon politiker eller myndighet. Inte ens SD. Jag skickade en sammanfattning någon gång i början av 2000-talet till SD.s dåvarande ledning.   Samt till DN:s redaktion m fl redaktioner. Svar:  Största möjliga tystnad

Vi som redan på 90-talet – och en del t o m redan mycket tidigare –  “såg det komma”  fick  omedelbart rasistfascistnaziststämpeln i pannan” och anklagades regelmässigt för att “fiska i grumliga vatten. ”

Reinfeldt konstaterade ju  i samband med att SD:s valarbetare blivit misshandlade i valrörelsen 2014 : “Har man de åsikterna får man räkna med att sådant händer. ” Han tyckte/tycker  ju dessutom  att “ett mångkulturellt samhälle är mer spännande “ och  Bildt höll/håller med: “Det främmande är spännande. “

Tydligen såg inte heller de “detta komma. ” De torde ha fått sitt lystmäte av spänning vid det här laget!

Löfven har uppenbarligen glömt att han 2015 faktiskt  “såg detta komma” eftersom han då sade sig “förklara krig mot gängkriminaliteten: det här ska inte tolereras i vårt  Sverige, det är oacceptabelt,  samhället ska vara tryggt för  dig och din familj, vi viker inte en tum.”

Och i Agenda  “såg  han  “inte detta komma” men skröt i nästa mening  med att han “redan från dag ett som statsminister bekämpat gängkriminaliteten.”  Varför gjorde han det om han “inte såg det komma“??  Man bävar för vad mer  Löfven” inte sett komma”?

Han borde ha läst Lasse Wierups/Matti Larssons böcker “Svensk maffia. En kartläggning av de kriminella gängen” (2007) och “Svensk maffia. Fortsättningen”  (2010). Om den senare (som handlade om det ökande och allt råare och hänsynslösare  våldet -2005-2007 – bl a sprängningar –  t ex  bombattentatet mot åklagare Barbro Jönssons bostad   2007 och dödsskjutningarna/självsaneringarna i de redan då väletablerade kriminella nätverken)  skrev partikamraten/justitieministern  Thomas Bodström: “En unik inblick i den verksamhet som idag är det största hotet mot demokratin i Sverige.”  

 

One thought on “Jag såg det inte komma…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s