Bankerna säger upp 75 700 anställda över hela världen

Bakom kulisserna

Nu börjar man se effekterna av en kommande bankkris när bankerna skär ner i sin personal välden över.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

4 DECEMBER 2019
By Kevin Helms

https://www.activistpost.com/2019/12/banks-are-cutting-75700-jobs-worldwide.html?utm_source=Activist+Post+Subscribers&utm_medium=email&utm_campaign=b3dca54432-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_term=0_b0c7fb76bd-b3dca54432-388317605

Banker över hela världen har meddelat stora nedskärningar i år. Globalt elimineras enligt uppgift 75 700 jobb, med det senaste tillkännagivandet från Italiens största bank. Unicredit har blivit den senaste stora banken för att avslöja uppsägningsplaner och ansluter sig till Deutsche Bank, Santander, Commerzbank, HSBC och fler. Den negativa räntemiljön och avtagande ekonomier har tvingat bankerna att sänka kostnaderna och säga upp anställda.

Unicredit eliminerar 8000 jobb

Italiens största bank, Unicredit, avslöjade sin nya affärsplan till 2023 på tisdagen, som enligt uppgift inkluderar permittering av 8 000 anställda och stängning av 500 filialer. VD Jean Pierre Mustier hävdar att denna omgång av nedskärningar kommer att bidra till att eliminera 1 miljard euro (1,11 miljarder dollar) av bankens bruttokostnader.

Unicredit tillkännagav också ett separat återköp av 2…

View original post 414 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s