anthropocene

Vännen Elsa Widding har besvärat sig att disekeraAndreas Cervenkas famösa artikel i Dagens Industri. Cervenkas artikel är ytterligare en i raden av undermåliga journalistiska propagandaprodukter som helt saknar journalistiskt värde, eftersom han inte besvärat sig det minsta att tränga in i ämnet, utan bara okritiskt återger den etablerade maktens uppfattning.

Jag återger Elsas analys av Cervenkas artikel i sin helhet här.

Lars Bern

”Greta Thunberg-hatarna borde börja räkna” är rubriken på din artikel i Dagens Industri av den 18 november.

Vid en första genomläsning såg jag inte vem som undertecknat artikeln och reagerade därför inte. Jag är van vid de starka och hårda ord journalister använder samtidigt som de avslöjar sin fundamentala okunskap om klimatet. Lägg därtill ett till synes outtömligt behov av att ge sig på dem som kommer till andra slutsatser i analysen om vart temperaturen är på väg till följd av en ökad halt av…

View original post 4,086 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s