Terrorövning på Arlanda 2019-11-28! Varning från Ole Dammegård

Bakom kulisserna

Bilden kan innehålla: inomhus

Ole Dammegård
2019-11-26

Jag har just blivit kontaktad av en “insider” som hävdar att en stor falseflag attack (Totalövning) planeras mot Sveriges största flygplats Arlanda för denna torsdag den 28 nov, även detta år Thanksgiving.

28 nov – ÖVNING: ARN19
Flyghändelse, full scaleövning.
Kontaktperson: Jenny Mellberg, Swedavia, Tel 010-109 11 52
jenny.mellberg@swedavia.se
Arlanda flygplats
2019-11-28 – 08:00

Attacken beskrivs som super-hemligt av vad som verkar vara den ståtliga flygplatsen Swedavia AB och sägs bestå av bland andra 150 krisaktörer från England, möjligen från företaget Crisis Solutions.

Jag vet inte om den här varning är på riktigt, eller om någon leker med mig, men var uppmärksam. Om du ser något misstänkt, filma det och gör ‘dem’ mycket medvetna om att de är observerade och att vi vet vad de håller på med..

View original post 25 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s