Hur håller man bäst fokus borta från sitt eget misslyckade ledarskap? Sätt allt ljus på klimatet, deklarera att klimatförändringar är det största samhällsproblemet och häng ut klimatförnekare — Jenny Piper

Landet är på väg utför ruinens brant, den otrygga befolkningen är på väg att tappa allt förtroende för den katastrofalt dåliga regeringen och kriminaliteten når ständigt nya höjder samtidigt som den oansvariga migrations- och bidragspolitiken ständigt genererar nya skandaler. Så vad gör man då för att skyla över sina misstag och få folk att fokusera […]

via Hur håller man bäst fokus borta från sitt eget misslyckade ledarskap? Sätt allt ljus på klimatet, deklarera att klimatförändringar är det största samhällsproblemet och häng ut klimatförnekare — Jenny Piper

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s