Vi lever inte i ett land längre, vi lever i ett skämt. Vi behöver ett extraval nästa år. — mickecarlssonsblog

För nitton år sedan påstods det då förestående milleniumskiftet med den då förutspådda milleniumbuggen vara en fara för samhället. Idag påstås det att köttätande svenskar och plast kommer ta livet av oss. Under tiden: ☆ Den diktatoriska ideologin islam har vuxit och fått fäste i vårt land. ☆ Illegala invandrare anställs numera som städare på […]

via Vi lever inte i ett land längre, vi lever i ett skämt. Vi behöver ett extraval nästa år. — mickecarlssonsblog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s