SVERIGE GRANSKAS Socialdepartementets expeditionschef Marianne Jenryd slänger på luren 20191115

Bakom kulisserna

Yttrandefriheten kränks när expeditionschef Marianne Jenryd kastar på luren
Tjänsteanteckning begärs enligt telefonsamtal som Ulf Bittner och Michael Zazzio i dag cirka klockan 13.50 var med i och där Socialdepartementets expeditionschef Marianne Jenryd vägrade/underlät att följa gällande lagstiftning (Förvaltningslagen) då det begärdes att tjänsteanteckning skulle göras och diarieföras samt skickas till Michael Zazzio.

Jag, Michael Zazzio, var själv med i telefonsamtalet, vilket är till 100 % sant, vilket kan verifieras gnom att lyssna på inspelningen där Michael Zazzio hörs på inspelningen efter det att Marianne Jenryd har slängt på telefonen.

Mp3-fil bifogas som bevis.

Jag emotser tjänsteanteckningen samt diarienummer med vändande e-post. Av tjänsteanteckningen skall det framgå att mp3-filen ingår i ärendet.

Inspelningen med expeditionschef Marianne Jenryd är redan nu utlagd på ”Sverige granskas” som ligger på Ulf Bittners Soundcloud. Länk:

Ulf-bittner – Socialdepartementets-expeditionschef-marianne-jenryd-slanger-pa-luren-20191115

Den fråga som jag var på väg att ställa när Marianne Jenryd slängde på telefonluren var…

View original post 155 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s