Vi har ingen anledning att tro att 5G är säkert

Bakom kulisserna

Vi har ingen anledning att tro att 5G är säkert

Tekniken kommer, men i motsats till vad vissa säger kan det vara hälsorisker

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Telekommunikationsindustrin och deras experter har anklagat många forskare som har undersökt effekterna av mobiltelefonstrålning av “rädsla som rör” under tillkomsten av trådlös teknik 5G. Eftersom mycket av vår forskning är offentligt finansierad, anser vi att det är vårt etiska ansvar att informera allmänheten om vad den…

View original post 878 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s