Sveriges elit är mer lojal mot Nato, USA och EU än mot sitt folk — Bakom kulisserna

By Jan Oberg Global Research, May 02, 2014 Transnational Foundation for Peace & Future Research https://www.globalresearch.ca/swedens-elite-more-loyal-with-nato-the-us-and-eu-than-with-its-people/5380195 Under de senaste 25-30 åren har Sveriges militära, säkerhets- och utrikespolitiska elit förändrat Sveriges politik 180 grader. Dessa grundläggande förändringar initierades av den socialdemokratiska regeringen under Göran Persson och utrikesminister Anna Lindh och har genomförts praktiskt taget utan offentlig debatt. […]

via Sveriges elit är mer lojal mot Nato, USA och EU än mot sitt folk — Bakom kulisserna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s