Förstå vad som händer inom svensk politik

Läs gärna https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/03/19/den-svenska-socialdemokratins-sanna-historia-planen/
för att förstå de dolda bevekelsegrunderna för socialdemokratins agerande över tid.
Då den kända verkligheten ej kan förklara irrationella och skadliga beteenden sök då de dolda anknytningarna till de makthavare som iscensätter och förverkligar dessa irrationella och skadliga beteenden.
Vad ser jag som kan förklara det jag ser, sunt förnuft, och i de fall jag inte kan förklara det jag ser, antag då att det finns annan påverkan än den jag ser och finn ut vad denna påverkan kan vara.
I de fall man inte kan förklara det man ser med sunt förnuft och inte vill finna andra underliggande motiv till det man ser av rädsla för att finna ut mer än vad man vill, eftersom detta skulle vara alltför hemskt eller farligt för ens förnuft, i dessa fall kan man drömma upp de mest fantastiska förklaringar till det man ser men inte kan förklara eller bevisa genom grundligt grävande informationsinhämtande.
Akademiskt tänkande kan nog ha sina förtjänster men faran är att man hela tiden stöder sina antaganden på vissa inom den akademiska kretsen redan fastställda förklaringsmodeller och inte vågar sig på att gå utanför dessa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s