Finansplanen och Magdalena Anderssons kapitulation, del 2

Bakom kulisserna

7 oktober, 2019

Sven Larson, Ph.D., Political Economist
Larson är utvandrad från Sverige till USA, forskar inom ekonomisk politik och har skrivit ett flertal böcker, bl.a. Industrial Poverty om den europeiska välfärdsstaten och The Rise of Big Government

https://samnytt.se/finansplanen-och-magdalena-anderssons-kapitulation-del-2/

I förra veckans krönika pekade jag på hur regeringen i sin budget (finansplan, eller statsverksproposition som den också heter) justerat ner potentiell BNP till recessionsnivåer. Det här är ett sensationellt tillkännagivande av regeringen med konsekvenser långt bortom finanspolitiken. Man erkänner i praktiken att industrin tappat tilltron till Sverige och integrationspolitiken varit ett nästan totalt misslyckande.

Frågan om potentiell BNP kan synas vara alltför teknisk för att ha någon allmängiltig betydelse. Vem, bortom en liten krets av nationalräkenskapsnördar, har något intresse alls i att sätta sig in i frågan?

Normalt skulle jag förstå den invändningen. Om nationalekonomer och politiker gjorde sina jobb och skötte rikets finanser och dess ekonomi med kompetens…

View original post 881 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s