Dr Jackson om SVTs skuld till de apatiska barnen — Varjager’s Weblog

Thomas Jackson är en psykiater som under nästan 15 år har uppmärksammat barn som tvingas att ligga i sina sängar och verka apatiska. Nu har två av dessa barn, som idag är vuxna, trätt fram och berättat om misshandeln. Genom åren handlar det troligen om tusentals barn som har tvingats till detta av sina föräldrar. […]

via Dr Jackson om SVTs skuld till de apatiska barnen — Varjager’s Weblog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s