Vem kommer behöva sanningen i morgondagens värld? — Peter Harold – Skrivarens blogg

Bildcollage: Arts for Farts Studios. Bästa läsare! En sak som definitivt håller mig borta från de intellektuellas sfär är att jag aldrig kan komma ihåg vilken filosof som sade vad. Ty lyssnar man på etablerade snillen som pokulerar med sin namnkunnighet så kastas det upp ett ” – Nietzsche sa…” eller ” – Locke hävdade…” […]

via Vem kommer behöva sanningen i morgondagens värld? — Peter Harold – Skrivarens blogg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s