Klimatskepticism och klimatalarmism – sprungna ur samma (olje)källa

Bakom kulisserna

9 augusti, 2019
Jacob Nordangård

http://pharos.stiftelsen-pharos.org/klimatskepticism-och-klimatalarmism-sprungna-ur-samma-oljekalla/?fbclid=IwAR15b13gkjNdcym792n4U5_rZGdOdhRkk54eeEXnXdpk4_VZpFBEEEcuMbM

Global Climate Coalition

Oreskes baserar till stor del sitt resonemang om oljeindustrins finansiering av skeptiska forskare på det amerikanska nätverket Global Climate Coalition. Denna organisation, som opererade mellan 1989 till 2002, finansierades mycket riktigt av företag vars verksamheter är inriktade på exploatering, förädling och användning av oljeprodukter, bl a ARCOShellBPExxonMobilChevronFordGMDow Chemicals och Dupont. Global Climate Coalition motsatte sig regleringar för att begränsa klimatförändringarna och utmanade forskningen bakom teorin om den globala uppvärmningen. De motsatte sig också att USA skulle underteckna Kyotoavtalet.

Exxon, som 1987-1993 leddes av Laurance Rawl, hade en ledande roll i Global Climate Coalition. Exxon, ursprungligen John D. Rockefellers Standard Oil of New Jersey, flyttade samma år sitt huvudkontor från Exxon Building i Rockefeller Center till Dallas i Texas där Rawl och hans tre…

View original post 3,334 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s