Lösningen på orättvist rättsväsende är mer demokrati

Våldtäkt har en straffskala på mellan två till sex år, grov våldtäkt kan ge upp till tio års fängelse. Denna lagstiftning kan ge intrycket att den moraliska stormakten Sverige tar sexualbrott på högsta möjliga allvar. Det blir därför förvånande att läsa i en statlig utredning att ”De genomsnittliga strafftiderna för fullbordad våldtäkt (exkl. våldtäkt mot…

Source: Lösningen på orättvist rättsväsende är mer demokrati

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s