Provokationsstudier är ingen kvalitativ forskning — Den Trådlösa Tekniken – Det Tysta Miljögiftet

Till Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, samt kopia till Försvarsmakten miljö Brevet skall diarieföras Jag begär svar från er ansvariga myndigheter gällande forskning på elöverkänslighet. SBU granskar forskning, men har uttryckt att provokationsstudier på elöverkänsliga är grundforskning och därför kvalitetsgranskas inte dessa studier av SBU. Men intressant är resultat […]

via Provokationsstudier är ingen kvalitativ forskning — Den Trådlösa Tekniken – Det Tysta Miljögiftet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s