Föreläsning i Västerås 2019 – Sverige håller på att vakna!

Bakom kulisserna

Många år har nu gått sedan De Fria och Carl Norberg gav sig ut på uppdraget att försöka upplysa allmänheten om tingens ordning i verkligheten och vad som ovillkorligen står för dörren som en konsekvens, en allmänhet bestående av den kanske enskilt mest mentalt tränade befolkningen i världen – dvs den svenska.

En resa som bäst beskrivs som en emotionell berg- och dalbana när vi ser till vad som förevarit, med det massiva motstånd vi under alla år fått utstå från såväl sittande etablissemang såsom illasinnade krafter i samhället och inte minst då en synnerligen omedveten befolkning, som en direkt konsekvens av den institutionaliserade korruption som är rådande i det lilla landet lagom sedan mycket långt tillbaka.

Just därför är denna föreläsning ett monument över vad vi kan åstadkomma när vi kombinerar våra ansträngningar utifrån våra egna förmågor och ett tydligt bevis på att även de minsta av varelser kan…

View original post 52 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s