Lördagsintervju 59 – Patrik Engellau om invandring och brottslighet

Bakom kulisserna

Publicerades den 31 aug. 2019

Patrik Engellau berättar att politiker och universitetsanknutna försökte stoppa den vetenskapliga studien om hur invandringsrelaterad brottslighet under 2000-talet. Men studien genomfördes ändå och med hjälp av Brottsförebyggande rådet. De tre viktigaste slutsatserna från studien är att:

Majoriteten av brotten i Sverige begås numer av ickesvenskar. 13% av brotten begås av personer som inte är bokförda i Sverige Andra generationens invandrare med två invandrade föräldrar är den mest brottsbelastade gruppen i studien. Justitieminister Morgan Johansson har tidigare deklarerat att han inte vill att denna information ska tas fram. Detta är märkligt eftersom informationen har saknats.

Patrik Engellau leder debattsajten ”Det goda samhället” där ett antal skribenter lägger in intressanta artiklar kontinuerligt med uppemot en miljon visningar i månaden.

En dag kom företagare till Patrik Engellau och sa att de ville bekosta en studie om koppling mellan invandring och brottslighet. De var beredda att betala…

View original post 441 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s