Ordlista För Politisk Förståelse

Palanthir

”Liten ordlista för att förstå vad Margot och andra politiker säger egentligen.

Hot mot demokratin = växande medvetande hos folket.

Desinformation = Information

Rörelser som förespråkar den egna nationens överhöghet = Vanliga skattebetalare som är less på skattefinansierad imigrationrörelser.

Hat och hot mot journalister = När folk gör jobbet som inte journalister gör, tänker själva och ifrågasätter makten.

Fred = Krig

Jämlikhet = Särbehandling av minoriteter.

Tillväxt = Skyddandet av bankerna. Mer pengar i ut i samhället via skulder.

Demokratioffensiv = Inskränkningar av yttrandefriheten och trakasserier av dissidenter.”//Hans K.

86DE7553-827B-4817-9151-658965E4C83B

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s