I Bankfablernas Värld

Bakom kulisserna

Publicerades den 7 juli 2019

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

För att verkligen förstå vilket grepp media har över hela det politiska spektrat, inklusive makten att hindra debatten om bankreform genom en korrekt problemformulering, släpper vi här en nyuppladdning av “I bankfablernas värld”, nu med rejält förbättrat ljud.

Marcus kommenterar den detaljerade illustrationen som visar vilka fabler som etablissemanget har skapat och använder mot alla som tar upp det som tack vare allt fler engagerade väcks i allmänhetens medvetande – den fullständiga bristen på ekonomisk – och därmed faktisk demokrati.

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s