Djupa samtal om den svenska Djupa staten

Bakom kulisserna

Detta samtal är inspelat sommaren 2018.

 

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

https://defria.se/djupa-samtal-om-den-djupa-staten?fbclid=IwAR110pQRi3BRBA8PsuDRZq7A-Y3I2gK7ZSrpv_WeFTY_P3I1uFEYNSLOZwc

Kunde det Kalla kriget och senare krig, mot terror – tillsynes oändliga krig – att ha stoppats? Om bara utredningarna i de företag som tjänade på Andra Världskriget verkligen gått till botten… Eller om fler hade dömts?

Vad innebar Sveriges bidrag till Nazi-Tyskland under förra århundradets stora världskrig? Vad innebar den s k neutrala politik som de facto ej begränsade företagens engagemang i konflikten? Vad innebar det att stora
företagsintressen som verkat bakom kriget i enskilt vinstmaximeringsintresse klarade sig undan de högsta straffen efter kriget, och rentav lyckades etablera sig igen, i ett nytt krig… i det kalla kriget.

Var de bara Hitlers partners? Eller var Hitler kanske till och med deras marionett?

Varför fick generaler i Hitlers stab såsom Adolf Heusinger ledande positioner…

View original post 85 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s