Det är massmedias fel som skrämmer upp befolkningen i onödan — Jenny Piper

Ett normalt dygn i det nya Sverige sammanfattat i ett urval av rubriker. Men enligt experterna är det massmedias fel som rapporterar om vad som händer i landet på ett “överdrivet” sätt, vilket medför att svenskarna känner sig otrygga på felaktiga grunder – iallafall om man ska tro en nypublicerad krönika i Magasinet Paragraf. I […]

via Det är massmedias fel som skrämmer upp befolkningen i onödan — Jenny Piper

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s