Socialtjänsten har i vissa kommuner infört ”egna” regelverk när det gäller hemlösa. Dessa står dock i strid med såväl socialtjänstlagen som domstolspraxis och socialtjänsten gör således fel. — morganstankar

Vad är problemet? Det allvarliga med den utveckling vi ser är att den (1) upphäver de flestamänniskors rätt till hjälp vid behov av tillfälligt/akut boende, (2) sker i strid med domstolspraxis och socialtjänstlagens grundläggande syfte som det svenska samhällets yttersta skyddsnät och att den (3) ”rundar” de politiska processer som vanligen föregår lagomskrivningar i ett […]

via Socialtjänsten har i vissa kommuner infört ”egna” regelverk när det gäller hemlösa. Dessa står dock i strid med såväl socialtjänstlagen som domstolspraxis och socialtjänsten gör således fel. — morganstankar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s