Mediesamhällets abnorma expansion beror på pengar och politik — NewsVoice

DEBATT & ANALYS. “Alla har hört talas om mediernas samhälle, men ganska få har nog funderat över vad det egentligen är fråga om. Utvecklingen är komplex, men ändå tydlig. Det rör sig om ett fenomen på flera ben. Låt mig peka på de fyra viktigaste”. Det skriver Torsten Sandström som analyserat: lönsamhetskraven, underhållningsindustrin, bildkonsten och…

via Mediesamhällets abnorma expansion beror på pengar och politik — NewsVoice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s