Slutet för Chemtrails? Första tecknet ger ett hopp

Bakom kulisserna

Image result for chemtrailsBy Wayne Jett © July 17, 2019
http://classicalcapital.com/Sky_Poisons_Relief_.html

Eftersom geoenginerings-aspekten uppträdde först hos dem som blev medvetna om dem och som bekämpade dem, har nyheterna från den världsomspännande stridsfronten varit dålig och dagligen förvärrade. Hittills har de flesta amerikaner förblivit omedvetna (eller obevekliga) inför att våra egna militärer och myndigheter har utnyttjat dessa dödliga teknologier som beskrivits vid ett NASA-symposium år 2001 som en “mekanisk analog av biologiska massförstörelsevapen”. Nu, till synes vid domens rand, rapporteras det om att den amerikanska armén har agerat för att begränsa väderförändringskriget och börjat avhjälpa de omfattande skadorna som dessa har förorsakat.

Detta är sagt, men ett viktigt tillvägagångssätt krävs. GeoEngineeringWatch.org, är den dedikerade och långsiktiga motståndaren till väderförändring, svarade i efterhand angående de senaste rapporterna om begränsning/avhjälp av väderförändring empatiskt, att sådana förändringar inte är uppenbara. Att denna destruktiva teknologi kommer fortsättningsvis att fortgå, att markförhållandena har förvärrats och att miljön imploderar. Men…

View original post 2,479 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s