Tal 4 juli Ställ krigsförbrytarna inför rätta! – Global Politics

Åter arrangerades ett protestmöte på USAs nationaldag mot USAs krigspolitik mot stater och folk som vill ha självständighet och frihet och lyda under USA:s intressen och hot. Dessa fredsinriktade manifestationer startade efter USA:s nederlag i krigen i Sydostasien 1975. I regnet kunde åhörare och förbipasserande ta del av ett omfattande program med ett tiotal appelltal […]

Source: Tal 4 juli Ställ krigsförbrytarna inför rätta! – Global Politics

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s