Khazarmaffians satanistiska sommarsolstånd & Irans bakslag

Bakom kulisserna

Veckobrev
2019-06-24

Benjamin Fulford
https://benjaminfulford.net/

Det senaste försöket från de khazariska satanisterna för att utlösa det tredje världskriget i Iran misslyckades spektakulärt. Det som hände var, att den amerikanske presidenten Donald Trump, efter de satanistiska Chabad-pseudojudarnas order, beordrade en massiv attack mot Iran den 21 juni. En dag då det satanistiska sommarsolståndet infaller, men den amerikanska militären vägrade att lyda honom. Till slut kom den enda eldgivningen i form av stora explosioner vid ett oljeraffinaderi i Philadelphia, vilka ägde rum samtidigt som Iran-attacken skulle ha skett.

Detta hände när Iran sköt ner en amerikansk drönare som kommit in i deras luftrum, men man sköt inte avsiktligt ner ett bemannat amerikanskt flygplan som följde efter den. För att rädda ansiktet, utfärdade Trumps khazarmarionetter skrattretande nyhetsrapporter som säger att de hade slagit till mot Iran med ett “vedergällande digitalt anfall”. Vad de borde ha sagt var ett “vedergällande falskt nyhetsanfall”

Iran har…

View original post 1,280 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s