Tillstånd för experiment med 5G – här är listan över platserna

Bakom kulisserna

7 juni, 2019
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2019/06/tillstand-for-experiment-med-5g-har-ar-listan-over-adresserna/?fbclid=IwAR3bfyJZVDvoNMS6XJkUzEN0Kf6WBlj6z5RF7NUZ9GBY5LC_yKvi7Quz3FM

Strålskyddsstiftelsen har begärt ut en förteckning över de tillstånd för experiment eller tester med 5G som Post- och Telestyrelsen, PTS, hittills beviljat. Ingen kontroll av om 5G-testerna skadar människors hälsa och miljö görs. “De har inte till syfte att undersöka hälsorisker” enligt Strålsäkerhetsmyndigheten som inte vet var testerna bedrivs.

Post- och Telestyrelsen, PTS, har fram till den sista maj 2019 lämnat 25 testtillstånd enligt uppgifter som Strålskyddsstiftelsen fått ut av PTS den 3 juni 2019 (diarienummer 19-6141).

Platserna där telekombolag har tillstånd att fram till den sista december bedriva experiment med 5G är följande (diarienummer inom parentes)

Sandhult i Borås (17-5835);

Lindholmspiren 11 i Göteborg (17-5835, 17-6725);

Finlandsgatan 7, Kista (18-906, 17-3407, 17-1307, 18-1874, 18-11514);

Rudammsv, 6, Drg Kristinas väg 30, Teknikringen 42, Drg Kristinas väg 18, Valhallavägen 78 i Stockholm (17-4437);

Bolindervägen 5 i Eskilstuna (19-832);

Renstiernas gata 37 i Stockholm (18-37425)

Västra kyrkogatan 2…

View original post 1,001 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s