Indonesien stänger sina banker i 9 dagar pga valutaomläggningen

Bakom kulisserna

2019-06-03
Benjamin Fulford

Människor från den verkliga världen med underrättelsekontakter surrar alla med känslan om att något stort håller på att hända. “Min magkänsla säger att vi befinner oss mycket nära slutet för den amerikanska staten. Jag kan bara säga det, det som händer här i regionen har ett samband med det. Det finns en förändring i luften. De korrupta regeringarna kommer att avslöjas. De kommer antingen att stiga ner eller att avlägsnas av “folket”, berättade en CIA-källa i Asien angående stämningarna. Många händelser, uppenbarligen oberoende av varandra,  pekat mot detta.

Låt oss börja med situationen i östra Asien, där Indonesien har stängt alla sina banker och pantaffärer i 9 dagar från och med denna vecka. Detta steg, att stänga ner all guldhandel och internationell bankrörelse, kom omedelbart efter det att Malaysias premiärminister Mahatir krävde att USAs dollar skulle ersättas med en guldbaserad handelsvaluta.

James Marape  Image result for David Peii IIJames Marape       …

View original post 1,451 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s