En flickas frihet — Ledarsidorna.se

Är det en frihet för en sexårig flicka att hela dagen bära en slöja som modern, under faderns överinseende, knutit på henne? Eller är friheten att flickor, precis som pojkar, kan se skolan som en plats där man inhämtar kunskap,utan band till faderns hus? I Sverige låter vi en rad människor som tycker och känner…

via En flickas frihet — Ledarsidorna.se

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s