Lördagsintervju 49 med Jacob Nordangård om Rockefeller och skapandet av FN, EU och klimatskrämseln

Bakom kulisserna

Image result for "Rockefeller - En klimatsmart historia"

Fil. doktor Jacob Nordangård har gett ut den mycket intressanta boken “Rockefeller – En klimatsmart historia”. Det är en häpnadsväckande berättelse om hur familjen Rockefeller genom sin oljeverksamhet blev världens rikaste finansfamilj och hur Rockefeller har haft ett viktigt inflytande för skapandet av FN, EU och den nu rådande klimatskrämseln.

Vi har tidigare i våra program informerat om hur Rockefeller har understött bildandet av FN och att de använt FN som en plattform för att minska handelshinder och att öka de globala företagens och bankernas möjligheter att dominera.

Strategin har varit att initiera överstatliga funktioner för globalt ledarskap som FN, EU, IMF, Världsbanken mm. Familjen har sedan sett till att ha ett starkt inflytande i dessa organisationer.

En annan viktig del har varit att underblåsa rädsla för globala hot som därför kräver globalt ledarskap för att lösas. Exempelvis atombombshotet, överbefolkning, miljöhot och nu, den kanske mest framgångsrika skrämseln, klimathotet.

Jacob…

View original post 281 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s