Insider: EU-USA måste ta fler flyktingar, bli av med sin suveränitet. Varning till Sverige!

Bakom kulisserna

Har vi inte hört det här förut från våra beslutsfattare, Stefan Löfvén o andra? Det Peter Sutherland har att säga, gäller också Sverige. Detta är att ta på största allvar. Allt är redan PLANERAT!

“Enligt 1951-konventionen är alla skyldiga att tillhandahålla dem en fristad, och för vilken principen om avvisning är förbjuden eller att skicka dem tillbaka”. Nu förstår ni, varför Sverige inte utvisar människor!

Nu är det än viktigare HUR du röstar i EU-valet!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Insider: EU-U.S. Must Take More Refugees, Get Rid of SovereigntyPeter Sutherland

Written by  William F. Jasper
10 October 2015

https://www.thenewamerican.com/world-news/item/21730-insider-eu-u-s-must-take-more-refugees-get-rid-of-sovereignty

Peter Sutherland (bilden), FNs särskilda representant för generalsekreteraren för internationell migration, hoppar från en predikstol till nästa och predikar budskapet av flyktingtsunamin och säger att nationell suveränitet är en “illusion”, enbart ett särdrag, som måste avskaffas.

Dessutom säger Sutherland, USA och EU har “inte bara en moralisk utan en laglig skyldighet att skydda flyktingar”. Och det betyder i klartext att USA och…

View original post 1,503 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s