Frimurarna bakom Sveriges undergång

Bakom kulisserna

Publicerad 2015-03-27 14:52:00 i Satans synagoga,

https://experimentlandet.blogg.se/category/satans-synagoga.html
I Sverige finns det cirka 15000 frimurare. 674 av dem arbetar inom det svenska
rättsväsendet som poliser, åklagare, rådmän, advokater, jurister och runt 600 som
biskopar och präster i svenska kyrkan eller som pastorer inom frikyrkan. Bland de
övriga finns beslutsfattare och opinionsbildare av olika slag såsom politiker och
mediaföreträdare, företagare, direktörer, höga militärer, läkare, tandläkare, chefer
inom myndigheter med mera.
Man gömmer sig bakom ett respektabelt beteende, lovvärda ideal, filantropisk
verksamhet och allmän religiositet (frimureriet sägs vila på kristen grund) men
frimurarna själva förnekar att det är fråga om en ny religion. Man har dock tempel
och altaren där man tillber ”den store Arkitekten” och blandar element från många
olika religioner.
Först senare, ju högre upp man kommer i graderna, framkommer frimureriets
sanna väsen. Man tillber guden Jah-Bul-On. Jah=Jahve. Bul=Baal, den gamla
kanaaneiska fruktbarhetsguden. On=Osiris, den egyptiska underjordsguden. Både
Baal och Osiris…

View original post 2,835 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s