anthropocene

Låt oss utgå från den tes som drivs av klimatdomedagssekten, att mänsklighetens utsläpp av växthusgaser är på väg att dramatiskt värma klimatet på vår planet. Hittills har vi upplevt en uppvärmning på ca. 1 grad C sedan lilla istiden upphörde i mitten av 1800-talet. En betydande del av denna uppvärmning kan sannolikt tillskrivas den stigande halten av atmosfärens koldioxid från 0,03% till 0,04%.

Vi har ännu inte kunnat notera några observerbara klimatförändringar som ligger utanför jordklimatets normala variabilitet. Uppvärmningen på 1 grad C har lett till att vissa glaciärer dragit sig tillbaka under de gångna 150 åren och att vi kan observera att permafrost på vissa nordliga breddgrader tinar. Sekten tillskriver felaktigt varje extrem väderhändelse den uppvärmning som skett, men ser man till väderstatistiken så har inte extremvädren ökat utan snarast tvärt om.

Nu menar domedagssekten att en fortsatt ökad koldioxidhalt kan ge dramatiska ökningar av planetens medeltemperatur vilket man…

View original post 910 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s