Förhindrande av Lagprövning. Korrupta råttors dans på bordet

Bakom kulisserna

Högsta förvaltningsdomstolen på Riddarholmen

“När katten är borta dansar råttorna på bordet”

– För att förstå rättsväsendets ovilja och slingrande dans kring ämnet lagprövning krävs förståelse för Sveriges lagstiftningsprocess och rättsväsendets ovilja bli granskade så häng med nu på en “lustig” dans.

Sveriges lagstiftningsprocess.
Det är Sveriges riksdag som stiftar Sveriges lagar enligt vår författning, regeringsformen. Lagarna utövas av domstolar, myndigheter och “offentliga organ” och ingen medlem av riksdagen, lagstiftarna, får enligt grundlag lägga sig i hur lagutövarna använder lagarna för rättsväsendet ska stå fritt från politisk påverkan. För att lagutövarna i våra domstolar och myndigheter ska använda lagarna så som lagstiftarna tänkt läser man ofta en lags förarbeten. Ett förarbete kan vara en proposition från en riksdagsledamot, ett betänkande från något av riksdagens arbetsutskott som justitieutskottet eller konstitutionsutskottet, en utredning (SOU) eller ett yttrande från lagrådet. Förarbeten inför en lag blir en förklaring och förtydligande av lagen och ingår…

View original post 1,404 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s