anthropocene

I dagarna har den så kallade KAM-utredningen presenterats. KAM står för komplementär- och alternativmedicin som har utretts under ledning av professor Kjell Asplund. Man har lagt fram ett antal förslag som ska förbättra situationen för de som söker sig till just alternativmedicin. Att denna utredning genomförs är onekligen ett viktigt steg framåt för vårdsektorn, förutsatt att utredningens förslag även genomförs och att läkemedelsindustrins totala dominans inom skolmedicinen börjar brytas.

Vännen och läkaren Annika Dahlqvist är tveksam och menar att det skolmedicinska etablissemanget ju generellt har en mycket negativ inställning till alternativmedicinen. Risken finns att denna inställning kommer att dominera. En obunden utvärdering av KAM bör framför allt analysera att metoderna är ofarliga. Sedan får människor själva bedöma om de är bra och prisvärda. Internet med sociala medier är en bra forum för detta. Dahlqvist tar som exempel den aktuella frågan just nu som gäller Kolloidalt silver (KS).

Det finns inga…

View original post 842 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s