Rosa Traktorn

Multikultur skulle vara bra om det var vad det låtsas vara, ett samhälle där alla är lika respekterade och ömsesidigt berikade. Vad kunde vara bättre?

I praktiken betyder det emellertid att alla måste fokusera på islam. Det betyder att alla måste oroa sig för vad islam kan tycka om den eller den aspekten av livet, och alla måste anpassa sitt perspektiv i enlighet med detta, det är aldrig tvärtom. Har du märkt det?

Och det här är ett problem vi har. Med många positivt ljudande ord som blivit multikulturella ord, för att de inte längre betyder vad de borde. Dessa ord har nu blivit giftcenter med en sockerbeläggning.

Mångfald, till exempel. Vem kan misslyckas med att bli berikad av äkta mångfald?

I praktiken betyder dock mångfald att alla måste fokusera på islam. Det betyder att alla måste oroa sig för vad islam kan tänka sig tycka om den eller den…

View original post 593 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s