Medicinsk evidens – ett bedrägligt begrepp! — anthropocene

Jag drar mig tillminnes ett samtal med en ung nyutexaminerad läkare för några år sedan där vi diskuterade ett i mitt tycke mycket verksamt naturpreparat. Läkaren ville inte lyssna, utan menade kavat att inom skolsjukvården så håller vi oss till metoder och preparat som visat evidens! Detta är ett begrepp som man ständigt stöter på […]

via Medicinsk evidens – ett bedrägligt begrepp! — anthropocene

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s