Den svenska statskuppen som få känner till

Bakom kulisserna

Grundlagsskyddet som garanterade att Sverige var en fri stat togs bort.

Det största brott som någonsin begåtts mot det svenska folket genom
tiderna. Så kallar dagens debattör Ulrik Petersson de grundlagsförändringar
som riksdagen antog 1994 och 2002.
INSÄNDARE. I samband med folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap hösten 1994
ändrades den svenska grundlagen, så att Sveriges grundlagsskydd som fri stat togs bort,
vilket är förbjudet enligt lag. Grundlagsskyddet togs bort genom två riksdagsbeslut med
mellanliggande riksdagsval 1994.

den-svenska-grundlagskuppen

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s